Bouwen aan een fundament – Presentatie Divosa 12 mei 2017

Wageningen – Bouwen aan een fundament
“Bouw aan een fundament”, zegt Thomas Beke. Toen hij bij de gemeente Wageningen kwam werken was het re-integratiebeleid een lappendeken van allerlei verschillende trajecten. Niet goed voor de klant en bovendien funest voor het gemeentelijke budget. Na diverse ingrepen worden diagnosetrajecten nu inkocht en toegekend op basis van een goede analyse van de klant vooraf.

Van alle klanten heeft Wageningen een uitgebreide diagnose die bestaat uit twee delen. Een ‘harde’ diagnose op basis van opleiding en werkervaring, etc en een ‘zachte’ diagnose op basis van competenties en motivatie. Dit vraagt dus om een investering van de gemeente zodra de klant zich meldt. Eerst de kosten, dan de baten.

Hercontrole

Nagenoeg het hele klantenbestand is tijdens een inhaalslag door deze diagnose gegaan. Alleen al door deze grootscheepse ‘hercontrole’, leverde al uitstroom op. Bijvoorbeeld doordat klanten direct aan het werk konden of om andere reden afzagen van een uitkering.  De uitstroom alleen al leverde voldoende besparing op om de invoering van de diagnosesystemen te bekostigen.

Voor de klanten die overbleven wist de gemeente beter welke trajecten ze moest inkopen. Bijgevolg is er minder uitval tijdens die trajecten. Maar het bracht meer op volgens Beke: ‘Werkgevers uit de hele arbeidsmarktregio lieten weten dat ze het fijn vonden om een blauwdruk van de kandidaat te krijgen, waarmee ze vooral gebruik konden maken van de sterke kanten van een kandidaat en niet de nadruk op de aandachtspunten hoefden te leggen.’

Een vakman heeft goed gereedschap nodig

Het bouwen van een fundament, doe je niet in een handomdraai. Klantmanagers kunnen sceptisch zijn over een diagnosetool, omdat een deel van het werk ‘door een machine gedaan lijkt te worden’. Maar zo’n tool kan hen juist werk uit handen nemen. En een vakman heeft immers goed gereedschap nodig. Natuurlijk moet je de informatie in die diagnoses bijhouden, maar je houdt het enthousiasme vast door te laten zien wat de resultaten zijn. Show and tell, noemt Beke dat. “Niet om af te rekenen, maar om te leren en te motiveren.” In Wageningen gebruikte hij de Divosa Benchmark om dat inzicht te bieden. Hij printte de grafieken uit en hing ze op in het kantoor zodat mensen het effect van hun werk zagen.

Focus op parttime werk

Een van de veranderingen die het inzicht in het bestand en het benchmarken opleverde was de focus op parttime werk. De meerderheid van de bijstandsgerechtigden in Wageningen was alleenstaand en met een bijstandsnorm van 70% van het minimumloon, ben je met een parttime baan uit de bijstand. In de hele organisatie kwam daardoor meer focus op parttime werk te liggen. Bij het werven van vacatures, tot het plaatsen van mensen. Er moest iets veranderen in de genen van de organisatie. Voor die tijd lag de focus vooral op het vinden van banen van 36 uur.

Discipline

De instrumenten die Wageningen heeft ingezet zijn terug te vinden in de werkwijzer Diagnose-instrumenten 2017. Beke waarschuwt wel dat wanneer je een instrument niet goed inricht of niet goed bijhoudt, d.w.z. dagelijks nieuwe informatie over klanten in de systemen zet, de meerwaarde van een diagnose verloren gaat. Het vraagt dus om discipline en gestructureerd werken, waar je dagelijks aandacht voor moet hebben. Wanneer je daartoe in staat bent zal de investering altijd in het voordeel van de klant en de uitstroom naar werk of participatie werken.

Voor meer informatie neem contact op met Thomas Beke 06 – 53 48 02 02 of per mail thomas@szpecialist.nl

Vragen? Neem gerust contact met ons op