Henri van Leeuwen

Profiel:

Henri is een ervaren consulent op het gebied van de Wmo en beschikt over uitvoerende, coördinerende, beleids- en management ondersteunende kwaliteiten. Binnen de Wmo heeft hij zich gespecialiseerd in (complexe) woningaanpassingen, indicaties huishoudelijke ondersteuning en zorgvragen op het gebied van mobiliteit (vervoer/rolstoel).
Daarnaast beschikt hij over ruime ervaring in de uitvoering van aanvragen op grond van de Regeling Gehandicaptenparkeerkaart.
Door zijn empathische én zakelijke benadering behartigt hij de belangen van de cliënt én de opdrachtgever op professioneel niveau.

Competenties:

  • Empatisch
  • Professioneel
  • Procesmatig
  • Integer
  • Pragmatisch

Quote:

De sleutel tot succes ben je zelf.