Mieke de Boer

Profiel:

Mieke heeft ruim 30 jaar ervaring in de sociale zekerheid. Voor haar is kwaliteit het uitgangspunt voor dienstverlening. Zij hecht waarde aan integere betrokken werkverhoudingen en kiest voor heldere communicatie. Visie op werk in de sociale zekerheid is duidelijkheid scheppen voor de klant door het toelichten van keuzes en grenzen. Vanuit betrokkenheid de klant binnen de beschikbare kaders zijn weg te laten vinden. Creatieve oplossingen en maatwerk zijn voor haar motiverend en inspirerend. Ze is een allround klantmanager, hetgeen betekent dat ze een specialist is op het gebied van doelmatigheid en rechtmatigheid.

Competenties:

  • Mensgericht
  • Resultaatgericht
  • Coachen
  • Inspireren
  • Plannen