Thomas Hiddinga

Profiel:

Thomas is een jonge, gedreven professional. Over de jaren heeft hij zich gespecialiseerd in de klassieke Wmo waar hij met veel plezier een variatie in casuïstiek oppakt. Kenmerkend aan zijn werkstijl is de objectieve benadering van een casus, zonder daarbij de menselijke kant van het verhaal uit het oog te verliezen. Samen met de cliënt brengt hij de problematiek in om vervolgens samen met hen op zoek te gaan naar een oplossing. Werken vanuit de bedoeling en inzicht bieden in eigen kracht staan voor hem centraal.

Competenties:

  • Analytisch
  • Flexibel
  • Aanpassingsvermogen
  • Samenwerken