Toezicht Wmo én goede kwaliteit van beschikkingen bespaart gemeenten véél geld

Hoe krijgt u zicht en grip op ondersteuning die geboden wordt met een PGB?

En waar legt u in 2020 prioriteit bij het Toezicht op de Wmo?

SZpecialist biedt de volgende mogelijkheden:

  • Scholing op maat voor gemeentelijke toezichthouders Wmo
  • Advisering inzake organisatie en inhoud inzake preventief én repressief Toezicht
  • Een training voor medewerkers van wijkteams in het toezichtproof toekennen van een PGB
  • Resultaatgerichte coaching voor de medewerkers van de wijkteams
  • Projectmatige aanpak van herindicaties
  • Advisering met betrekking tot administratieve processen Wmo