Jeugd Consulent

Als Jeugdconsulent heb jij invloed op het leven van anderen. Jij kiest voor een andere manier van werken. Voor de menselijke maat;  het vermogen om in beleid en uitvoering op een onpartijdige manier rekening te houden met de concrete behoeftes, belangen en omstandigheden van de inwoner, jouw cliënt.   Maatwerk pas je toe binnen de kaders van de wet en je zorgt  voor een zorgvuldig tot stand gekomen ondersteuningsplan. Samen met de de ouders en/of jongeren kom je tot gewenste en realistische doelen en hoe deze behaald kunnen gaan worden. Natuurlijk werk jij vanuit de bedoeling. Je draagt daardoor bij aan de kwaliteit van leven van een ander. Je houdt ervan om een zorgvuldig en gedegen onderzoek uit te voeren. Jij vindt het in je werk belangrijk om jouw cliënt te (leren) kennen, te stimuleren, het juiste gesprek te voeren en iemand zijn kracht te zetten. Daar krijg jij energie van! Je kijkt graag bij verschillende gemeenten in de keuken zodat je telkens opnieuw (en op maat) als consulent jouw bijdrage kan leveren.

Wat ga je doen?

Als ervaren jeugdconsulent weet je hoeveel invloed jouw rol in iemands leven kan zijn. Het werkveld is je bekend. Wat je gaat doen?

 • Informeren en adviseren van jongeren/gezinnen op het gebied van oplossingen en mogelijkheden in het kader van de Jeugdwet en bijbehorend voorliggend veld;
 • Houden van huisbezoeken (gesprekken);
 • Analyseren en onderzoeken van de hulpvraag;
 • Je zorgt ervoor dat jongeren waar nodig en mogelijk ondersteuning krijgen. Je kijkt samen met het gezin en de hulpverlenende instanties wat de mogelijkheden zijn op verschillende leefgebieden;
 • Opstellen van ondersteuningsplannen;
 • Opstellen van rapportages en beschikkingen;

 Jij bent:

 • Een collega met wie het prettig samenwerken is en met een klantgerichte, daadkrachtige en resultaatgerichte werkhouding
 • Iemand die het gedachtengoed Werken vanuit de bedoeling omarmt
 • Iemand die goed en makkelijk contact legt en op zoek gaat naar verbinding op verschillende niveaus
 • Iemand die zich kan verplaatsen in de situatie van de jeugdige en zijn/haar ouders
 • Iemand met een goot empatisch vermogen
 • Gedreven en daadkrachtig
 • HBO geschoold en hebt kennis van de Jeugdwet, jeugdhulp en de aanverwante regelingen
 • SKJ-geregistreerd
 • Een ervaren Jeugd consulent met minimaal twee jaar werkervaring in deze functie.
 • Iemand die sterk is in het onderbouwend rapporteren en beschikken
 • Iemand die overzicht kan houden in zijn of haar werkvoorraad en openstaande acties
 • Bekend is met het werken in of met sociale wijkteams
 • Niet bang voor geautomatiseerde systemen waar je mee moet werken
 • Administratief goed onderlegd en zorgvuldig

 Jij krijgt:

 • Opleidingen & trainingen om te blijven ontwikkelen in je vakgebied
 • Uitstekende salariëring en arbeidsvoorwaarden
 • Pensioenregeling
 • Individuele winstuitkeringsregeling
 • Korte lijnen, persoonlijk contact met ons en je collega’s
 • Vergoeding voor reiskosten en thuiswerkvergoeding
 • Bijeenkomsten met collega’s op inhoud
 • En fijne collega’s (allen specialisten binnen het sociaal domein) waarmee je kunt sparren

Klinkt dit als een functie die bij jou past? Of wil je eerst kennismaken? Bel of app dan Thomas of Femke of solliciteer direct door het formulier hiernaast in te vullen. We leren je graag beter kennen!

Daniëlle: 06 – 21 56 37 42

Femke: 06 – 52 58 57 08

Solliciteer direct