Bezwaar & Beroep sociaal domein op afroep

Gemeenten worstelen vaak met grote fluctuaties in het aantal en de complexiteit van bezwaarschriften in het sociaal domein. De decentralisaties hebben de situatie nog complexer gemaakt. Het is moeilijk om de juiste kennis in huis te hebben om op alle juridische vraagstukken te kunnen antwoorden. Met “Bezwaar & Beroep sociaal domein op afroep” bieden wij een flexibele oplossing
waarbij de kosten beheersbaar zijn en planbaar aan de voorkant. En waarbij kwaliteit gegarandeerd is.