Kennisdomeinen SZpecialist

Kennis

SZpecialist is de specialist op de volgende kennisterreinen:

 • Werk en Participatie
 • Inkomen
 • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Toezicht Wmo
 • Jeugdzorg
 • Passend onderwijs
 • De (deel) transformaties in het sociale domein
 • Schulddienstverlening
 • Basismobiliteit
Domeinen

SZpecialist beweegt zich voornamelijk op het domein van de volgende regionale en lokale overheden:

 • Gemeentelijke overheden
 • Gemeentelijke of regionale samenwerkingsverbanden (Werkbedrijven, regionale uitvoeringsorganisaties sociaal domein)
 • Provincies
 • Semi-overheidsinstellingen (Werkpleinen, UWV en ROC’s)

SZpecialist onderscheidt zich door de inzet van medewerkers die flexibiliteit, kennis, kwaliteit en innovatieve oplossingen als vanzelfsprekend ervaren.

Het resultaat is een tevreden opdrachtgever die ervaart dat de inzet van SZpecialist een duurzame toegevoegde waarde heeft voor de organisatie.