Onze visie:

Succesvolle dienstverleners leveren toegevoegde waarde op basis van hun expertise. Het is een blijvende uitdaging om in specialistische omgevingen de daarvoor benodigde hoogopgeleide professionals te hebben en te houden. Door een hechte relatie met een gespecialiseerde samenwerkingspartner aan te gaan, kan de benodigde expertise, in termen van kwaliteit, tijd en geld, binnen de flexibele schil worden gewaarborgd.

Hiermee accentueert SZpecialist haar waarde op de markt.

Onze missie:

Wij zijn de uitvoerings-specialist in het sociaal domein die iets extra’s brengt en het sociaal domein vooruit helpt!

De transformatie van het sociaal domein is in volle gang.

De beperkte budgetten in vergelijking met het verleden, de veranderde kijk op de eigen verantwoordelijkheid en de moderne, zelfredzame burger die gebruikmakend van sociale media de eigen keuze maakt brengt grote veranderingen met zich mee. Het sociale domein is in een dermate hoog tempo aan het innoveren dat door de lagere overheden alle zeilen bijgezet moeten worden om dit tempo te volgen. Juist in deze tijden van snelle veranderingen is er behoefte aan een dienstverlening die onderscheidend is door datgene te bieden wat het meest in staande organisaties ontbreekt. De innovatieve kracht en flexibiliteit om te veranderen.