Berichten

Wat marktplaatsen doen voor de detacheringsmarkt

De detacheringsmarkt binnen het sociale domein is een kleine overzichtelijke markt. Groot genoeg om een boterham te verdienen en klein genoeg om overzicht te houden. Toch is er de laatste jaren wat veranderd.

Ontplofte markt

Met de komst van het fenomeen marktplaatsen lijkt de markt te zijn ontploft. Ik zeg met nadruk “lijkt”. Ik hoor dagelijks mensen zeggen dat er heel veel vraag is en dat “we” de vraag niet aankunnen. Dit vraagt om een iets betere kijk op wat er aan de hand is.

We zien zeker een toegenomen vraag, met name op het gebied van jeugdconsulenten. Maar er is ook wat vreemds aan de hand. Wanneer een marktplaats een vacature online zet, zie ik de activiteiten op LinkedIn toenemen en lijkt het erop alsof er heel veel vraag is.

Kopieergedrag

Niet heel lang geleden heeft een gemeente een creatieve tekst opgesteld voor het openstellen van een vacature. Tot mijn verbazing lees ik dezelfde tekst bij verschillende oproepen van diverse bureaus. Alsof het hun eigen tekst en aanvraag is. Het gaat natuurlijk om dezelfde vacature die keer op keer gekopieerd wordt. De neutrale kijker denkt dan dat er heel veel vraag is naar professionals maar de werkelijkheid is dat deze bureaus de gemeenten en elkaar kopiëren met dezelfde aanvraag.

Databubbel

Ik noem dit een databubbel. Ik zie ervaren krachten hun baan opzeggen omdat ze denken dat er verschrikkelijk veel vraag is naar ervaren professionals. De werkelijkheid is dat de vraag slechts een fractie is van wat er op de verschillende vacaturesites getoond wordt.

Het is dus wachten op het uiteenspatten van deze bubbel. Het fenomeen marktplaats werkt dit in de hand en we lijken er de controle op te verliezen. Bureaus hebben maar één belang en dat is zoveel mogelijk plaatsingen realiseren om de target te halen.

Verliezers

Onderaan de streep zijn gemeenten de dupe omdat er onvoldoende op kwaliteit gestuurd wordt. Tarieven en afvinklijstjes van het marktplaats systeem zijn belangrijker geworden dan de werkelijke match waarmee het probleem opgelost wordt. Beschikbaarheid weegt zwaarder dan de inhoudelijke kwaliteit.

Medewerkers zijn de dupe omdat ze denken dat er heel veel vraag is die er in werkelijkheid niet is. De marktwaarde lijkt hoog maar dat valt vaak tegen.

Keurmerk

Naast alle bestaande keurmerken zou er ook een inhoudelijk keurmerk moeten zijn. Een keurmerk waarbij gekeken wordt of een bureau open en transparant is over de werkwijze, welke uitvraag men heeft en waar deze vandaan komt. Dat een bureau duidelijk aan zijn sollicitanten communiceert over de vacatures die ze aanbieden en niet slechts een buffer met CV’s aan het bouwen is met aanvragen die in werkelijkheid niet open staan.

Een keurmerk waarbij aantoonbaar is dat er een kwalitatieve match gemaakt wordt op een aanvraag. Hierdoor wordt er niet alleen gekeken naar beschikbaarheid en prijs. Een keurmerk dat vakmanschap borgt.

En laten we als bureaus in de tussentijd ons vakmanschap tonen.