Artikelen door

Training Wmo en zelfredzaamheid voor professionals

Veel professionele hulpverleners nemen nu nog dingen uit handen van de cliënt. Maar wat betekent dit voor de zelfredzaamheid van deze cliënt? Wanneer alles voor je geregeld wordt, neem je minder snel initiatief.

Tijdens de training ‘Wmo en zelfredzaamheid voor professionals’ leren de deelnemers dat meer zelfredzaamheid van de cliënt haalbaar is. Al is het niet altijd even makkelijk.

Re-integratie volgens SZpecialist

Een coöperatieve aanpak tussen werkgevers en gemeente om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te laten participeren. Het doel is om samen duurzame banen en participatieplaatsen te creëren. Het gaat om plaatsingen waarbij vanuit de coöperatie op een planmatige manier wordt gewerkt aan de begeleiding en ontwikkeling van de deelnemers. De kracht van deze aanpak ligt in het feit dat het de werkgevers zijn die het initiatief nemen.

,

DNA onbekend

Waar komen we vandaan en wat vinden wij als SZpecialisten belangrijk? Wij zijn trots op ons DNA. En de manier waarop we onze dienstverlening inrichten.

Monitor Sociaal Domein

De beoogde doelen en de daarvan afgeleide indicatoren bepalen het kader dat de Gemeenteraad geeft (kaderstellende rol) en zij worden ook gebruikt om verantwoor­ding af te leggen (controlerende rol).
De indicatoren worden daarom opgenomen in de programmakaarten en de gemeente­raad wordt nauw betrokken bij het bepalen ervan. Burgers en maatschappelijke organisaties worden hier actief bij betrokken.