DNA SZpecialist laboratorium

Zoektocht

Wat is dat toch dat we voortdurend op zoek zijn naar wie we zijn en waar we vandaan komen. Er zijn DNA testen te koop op internet en er is zelfs een populair televisieprogramma op gebaseerd. DNA is een prachtig medisch wetenschappelijk item. Het is de belangrijkste drager van erfelijke informatie in alle bekende organismen. DNA is een principe waar we ook in het kader van bedrijfsvoering iets mee kunnen. Een belangrijke vraag die we ons moeten stellen is of we iets met die wetenschap willen.

Vragen stellen

Waartoe zijn we op aard. Het klinkt hoogdravend maar wanneer je in het sociale domein werkt en met publieke middelen inwoners probeert te helpen en te ondersteunen, mag je jezelf deze vraag best eens stellen. Deze vraag stellen wij regelmatig bij SZpecialist. Net zoals de vragen die we stellen hoe wij met onze klanten om willen gaan en hoe wij een plaats in de markt van het sociale domein hebben ingenomen.

Ander geluid

SZpecialist is op het dieptepunt van de crisis (2012) ontstaan door te constateren dat advies, detachering en het steeds opnieuw aanbieden van gelijksoortige re-integratie activiteiten toch echt anders moest. De bomen groeiden niet langer tot in de hemel, het was tijd voor een ander geluid. Alsof de markt, de gemeenten, klaar waren met de “oude markt”.

En wat heeft die verandering dan met ons te maken? SZpecialist greep als het ware terug op het al langer bestaande DNA. Als je beseft waar je vandaan komt en waar je naar toe wil, wordt het ontwikkelen van een bedrijfsfilosofie opmerkelijk eenvoudig. Wij vinden het vanzelfsprekend om meer dan genoeg kennis in huis te hebben zodat er sprake is van een volledige beheersing van het vak. In onze branche valt senioriteit op, volgens ons DNA is dat normaal.

  • In ons DNA zit dat afspraken nakomen vanzelfsprekend is.
  • Wij doen ons niet mooier voor dan wie we zijn of wat we kunnen leveren. We gaan ons niet anders gedragen omdat we als bedrijf marges moet maken of verkoopdoelen moet halen.
  • Wij hanteren we de term “geld vloeit naar waarde” en daarmee voldoen we aan ons DNA. De termen dienstverlening en kwaliteit staan hoog in het vaandel en hoeven bij SZpecialist niet benadrukt te worden.
  • Met ons DNA ligt het voor de hand om al datgene te doen dat mogelijk is om onze klanten te bedienen. Wij vinden dat zo normaal dat wij geen speerpunt of focus nodig hebben om hierin onderscheidend te zijn.
  • Als het op prijs gesteld wordt om advies te geven, ervaringen te delen, tips en aandachtspunten te verzamelen en te overhandigen aan de opdrachtgever dan is dat bij SZpecialist een DNA kwestie, de normaalste zaak dus.

Hoe doen wij dit

Wij willen verbeteringen toepassen, klanten helpen met de volgende stap in hun ontwikkeling naar een andere of efficiëntere vorm van bedrijfsvoering. Dat vraagt deze tijd nu eenmaal in een steeds sneller tempo. We doen alles in overleg en stellen, als dat gewenst is, een advies op hoe het beter kan zodat we iets nalaten als onze dienstverlening ten einde komt.

Dienstverlening

En hoe zit dat in de praktijk met het DNA van SZpecialist?
We hechten aan ons DNA, zeg maar ons morele kompas en handelen er naar. Zonder enige twijfel of terughoudendheid. Wij hebben een groot netwerk, onze dienstverlening richt zich op die klanten waar we een hechte band mee opbouwen. DNA onbekend wordt voor u dan ook DNA bekend. Ons DNA gaat u bevallen, dat beloven we.