Berichten

Training Wmo en zelfredzaamheid

Nieuwe ontwikkeling

Veel professionele hulpverleners nemen nu nog dingen uit handen van de cliënt. Maar wat betekent dit voor de zelfredzaamheid van deze cliënt? Wanneer alles voor je geregeld wordt, neem je minder snel initiatief. Je blijft afhankelijk van je begeleider of hulpverlener.

Tijdens de training ‘Wmo en zelfredzaamheid voor professionals’ leren de deelnemers dat meer zelfredzaamheid van de cliënt haalbaar is. Al is het niet altijd even makkelijk. We bespreken ervaringen en verschillende voorbeelden om hier weer van te leren. We begeleiden de hulpverlener om te komen tot nieuwe en andere inzichten.

Eyeopener

De zorgprofessionals leren dat vanuit de gemeente nadrukkelijk gestuurd wordt op zelfredzaamheid. En wat wordt er dan van een hulpverlener verwacht? Dit blijkt voor sommige deelnemers vaak een eyeopener. Eigen regie is niet alleen noodzakelijk in de huidige Nederlandse participatiesamenleving. Het is voor de cliënt ook waardevol om zijn of haar eigen leven in te richten op een manier die bij ze past. Juist ook als het moeilijk wordt. We besteden aandacht aan het leren vissen in plaats van het geven van vis. Dit vraagt een andere vorm van hulpverlenen.

Inhoud

Tijdens de training wordt er gekeken naar de achtergrond van de professionals. Wat heeft dit voor invloed op je kijk op zelfredzaamheid? Hoe lever je dat wat de cliënt nodig heeft in plaats van dat wat hij of zij misschien vraagt? En wat houdt dat dan in?

Er wordt casuïstiek besproken en er vindt intervisie plaats. Zowel theorie als praktijkervaringen worden behandeld. Na de training hebben de deelnemers voldoende kennis en ervaring opgedaan om op een andere manier zelfredzaamheid te bevorderen bij cliënten.

Voor wie?

De training is bedoeld voor zorgprofessionals die begeleidingstrajecten doen voor gemeenten. Maar ook voor Wmo consulenten zelf. Met hen staan we stil bij het sturen het behalen van doelen met betrekking tot zelfredzaamheid bij de gecontracteerde zorgpartijen.
Ook is de training zeer geschikt voor Wmo consulenten die naast regievoering doen ook zelf de trajecten uitvoeren.

Training van een SZpecialist

Wil u meer informatie over Wmo en zelfredzaamheid? Bent u benieuwd of deze training ook iets is voor uw organisatie?
Neem dan contact op met SZpecialist BV (info@szpecialist.nl of 085 – 049 32 36).